ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Για εμάς κανένα κτίριο δεν είναι το ίδιο. Προσεγγίζουμε κάθε νέα εγκατάσταση ή εκσυγχρονισμό, ως ένα έργο μοναδικό επιλέγοντας προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη.

Βασικά στοιχεία που λαμβάνουμε υπόψιν μας στο σχεδιασμό και στη μελέτη του κάθε έργου είναι τα εξής:

• Είδος κτιρίου

• Κυκλοφοριακή μελέτη κτιρίου

• Κατασκευαστικά δεδομένα του κάθε φρεατίου

• Ανάγκες – Επιθυμίες του πελάτη

ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σε κάθε νέα εγκατάσταση της εταιρείας μας δίνουμε έμφαση σε 3 βασικούς άξονες.

  1. Επιλογή των ποιοτικότερων εξαρτημάτων από μια μεγάλη γκάμα προμηθευτών.

Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους προμηθευτές εξαρτημάτων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση επιλέγουμε εξαρτήματα που θα καλύψουν τις ανάγκες του έργου, χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα.

Κάθε χρόνο ανασκοπούμε τους προμηθευτές μας για να εξασφαλίζουμε ότι εξακολουθούν να παρέχουν εξαιρετικά προϊόντα, στις καλύτερες τιμές.

  1. Εφαρμογή της αρχικής μελέτης

Σε κάθε στάδιο εγκατάστασης ενός νέου έργου, ελέγχουμε ότι εφαρμόζεται από τους εγκαταστάτες μας η μελέτη του ανελκυστήρα. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε ότι κάθε εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό κα το τελικό προϊόν θα είναι άρτιο, ασφαλές και λειτουργικό.

  1. Λήψη απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Για την εταιρεία μας, μια άρτια εγκατάσταση δεν περιλαμβάνει μόνο τα εξαρτήματα και την ποιοτική εργασία. Βασικός κανόνας μιας άρτιας εγκατάστασης είναι η ασφάλεια όσων εργάζονται στο έργο. Λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα δεν είχαμε ποτέ κάποιο εργατικό ατύχημα.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ανάλογα με το έτος κατασκευής τους.

Για το σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με τους πιο αξιόπιστους φορείς ελέγχου, ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας τις καλύτερες λύσεις ανακαίνισης με βάση τις ανάγκες τους και τη νομοθεσία.

Ωστόσο εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, οι τεχνικοί μας παρουσιάζουν στους πελάτες λύσεις ανακαίνισης με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο ή για αισθητικούς λόγους εφόσον αυτό ζητηθεί.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τους πιο αξιόπιστους φορείς ελέγχου για την πιστοποίηση και τον περιοδικό έλεγχο των εγκαταστάσεων.

Για κάθε νέα εγκατάσταση εκπονείται από μηχανικούς της εταιρείας μας ένας φάκελος που περιλαμβάνει τη μελέτη του ανελκυστήρα, τα πιστοποιητικά των εξαρτημάτων, καθώς και τις απαραίτητες βεβαιώσεις. Αυτός ο φάκελος παραδίδεται στο φορέα ελέγχου και πριν την οριστική λειτουργία του ανελκυστήρα πραγματοποιείται έλεγχος. Μετά την πιστοποίηση του ανελκυστήρα, ο φάκελος καταχωρείται από εμάς στα μητρώα του αρμόδιου δήμου.

Για όλους τους εν λειτουργία ανελκυστήρες πραγματοποιούνται περιοδικοί έλεγχοι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μετά από κάθε περιοδικό έλεγχο και σε συνεννόηση με τον πελάτη δρομολογούμε την αποκατάσταση τυχών παρατηρήσεων.